• Εγγραφή στο Newsletter

Στόχοι

Σκοπός της “Διατροφής του Παιδιού” είναι η οργάνωση και υποστήριξη επιστημονικών μελετών για τη διατροφή, την ανάπτυξη και θρέψη παιδιών και εφήβων.

  • Ο σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων διατροφικής αγωγής
  • Η προώθηση των σωστών διατροφικών προτύπων για παιδιά και εφήβους με την χρήση της νέας τεχνολογίας
  • Η ταυτοποίηση των βασικότερων προβλημάτων στις διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές των παιδιών και εφήβων
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού (παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών στην ισορροπημένη παιδική διατροφή και τα οφέλη της
  • Η προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής και του Ελληνικού πολιτισμού ως διατροφικό πρότυπο για την ανάπτυξη και θρέψη των παιδιών και των εφήβων
  • Η πληροφόρηση των καταναλωτών για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων και ποτών
  • Η δημιουργία εντύπων και διαδικτυακών εφαρμογών για την εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας
  • Η εκπροσώπηση, συνεργασία και επικοινωνία των μελών της Εταιρείας με την Πολιτεία, την Ευρωπαική Ένωση, άλλες ενώσεις – φορείς – εκπαιδευτικά ιδρύματα και γενικότερα με τη διεθνή κοινότητα
Copyright © 2013 - Child’s Nutrition. All Rights Reserved.
WebOlution design & development