• Εγγραφή στο Newsletter

Καταστατικό

Η “Διατροφή του παιδιού” ιδρύθηκε την 15η Νοεμβρίου 2012 από τους Αναστάσιος Παπαλαζάρου Διαιτολόγος, Παναγιώτης Βαραγιάννης Διαιτολόγος, Παρασκευάς Παπαχρήστος Διαιτολόγος, Πωλ Φαρατζιάν Διαιτολόγος και Παντελής Αντωνίου Καθ. Φυσικής Αγωγής.

Είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της δεν υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής, Πολιτικού Κόμματος ή Ομίλου Οικονομικών ή Εμπορικών Συμφερόντων.

Δεν επιδιώκει ούτε διανέμει κέρδη, έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και τα έσοδα από τις δραστηριότητες της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των καταστατικών της στόχων.

Copyright © 2013 - Child’s Nutrition. All Rights Reserved.
WebOlution design & development